9T

rulman

9tMODELİ

İçerikleri ve hedefleri 9T’de biçimlenen ve amaçladığım üniversite isleyişi, politikası ve felsefesini yansıtan RULMAN MODEL’im, Akdeniz Üniversitesi’ne yönelik vizyonumu ve misyonumu özetlemekte ve temsil etmektedir.

•9 adet “T”, Üniversitemizin, kente ve ülkeye dönük öncelikli alanlarını, bir rulman-daire üzerindeki sırasızlıklarıyla ve ortak devinim özelliğiyle ifade eder: Tıp, Tarım, Turizm, Teknoloji, Tasarım, Toplum, Ticaret, Tarih ve Tabiat. Her biri bambaşka bilim-eğitim ve uygulama alanlarını kapsayan ve her biri pek çok birim ve bölümümüzde karşılık bulan bu “T”ler, aynı zamanda bir hareketin vazgeçilmez taşıyıcıları olarak tanımlanmıştır: Biri olmasa olmaz.

•Sistem bir rulman formunda çalışmaktadır. Pek çok bilyenin birlikte dönerek hareket ettirdiği dinamik bir gücü ve müthiş bir devinimi sembolize eder: Sırtında üniversiteyi ve kenti taşımaktadır.

•Rulman birkaç anlamda dönmektedir: 1. Bilim ve araştırma, 2. Uygulama, 3. Halkın temel gereksinimleri, 4. Bölgenin temel varlıkları.

• Temelinde üniversite ve üniversite dışı dünyanın deneyim ve hali hazır kaynaklarının buluşmasını da sağlamaktadır.

•9 adet “T”de sayılan alanlar, aynı zamanda, Antalya’nın ve ülkenin öncelikli ihtiyaç ve varlık alanlarıdır. Ve bu hali hazır varlıklar/değerler bilim ve eğitime hali hazır akademik malzeme de sunmaktadır.

•Bu tasarıma göre, üniversite, kentte hiç bulunmayan bir varlığa odaklanmaktansa, bölgede öncelikli ve ağırlıklı olarak bulunan varlık ve değerler silsilesini kendine öncelikli yoğunlaşma alanı olarak seçmektedir. Bu yolla da araştırma ve eğitimde kendisine kolayca uygulama ve değerlendirme alanı bulmayı da sağlamaktadır.

•Kentle ve halkla üniversitenin buluşmasının yolu da bu modelden geçmektedir, interdisipliner çalışmaların gelişme yolu da.

Yukarıdaki, aktif-dinamik bilim, eğitim ve üretim modeli olarak betimlenen rulman,

• Geliştirilmiş eğitim ve araştırma alt yapısı,

• Gereğince desteklenmiş bilimsel üretim süreçleri,

•Uygulamaya ve ürüne dönük değerlendirme organizasyonu,

• Üniversite ile kenti (bilgi- deneyim) buluşturacak organik yapılaşma,

• Öğretim elemanlarının emeklerinin karşılığını da alabileceği, öğrencilerin süreçte aktif rol alabileceği ve halkın yararlanabileceği bilim-eğitim-üretim modeli ile gerçekleşecektir.