Projelere Dair

Projelere Dair

BİLİM ALANLARIYLA İLGİLİ PROJE SUNMUYORUM.
ÇÜNKÜ BUNU DOĞRU BULMUYORUM.
NEDEN Mİ?

1. Çünkü özel projeler, yönetime geldikten sonra kaynaklara, eksiklere ve önceliklere göre kapsamlı ve ciddi bir ihtiyaç programı, analiz ve incelemeyle ve de uzmanlarla yapılır. Hiçbir ciddi altlığı olmayan kapsamsız cümlelerle önerilemez.
2. Çünkü alt projelerin, birimlerine yıllardır emek veren öğretim üyelerinin kendi projeksiyonlarına ve kendi ihtiyaç ve önerilerine göre biçimlenmesi gerekir. Bir rektör adayının vizyonu elbette olmalıdır, ama örneğin Felsefe ’ye, Anatomi ’ye, Hukuk’a ya da Turizm’e proje öngörmesini gerçekçi bulmuyorum.
3. Çünkü rektörlüğün görevi birimlerin gelişmesi için onların yerine proje yapmak değil, birimlerden gelen önerileri gerçekleştirerek bilim ve eğitimin önündeki engelleri ortadan kaldırmak, alt yapıyı oluşturmak ve ilgili alandaki üyelere istekleri doğrultusunda gereğince destek olmaktır.
4. Çünkü benim modelimde her birimdeki saygın üyeler yönetimin organik ve doğal bir parçası olarak kabul edilmektedir. Yani benim projem; altyapıdan gelen projelerin realizasyonudur. Göreve başladığımda kısa zamanda gerçekleştirmem gereken pek çok düşüncemi sıralayabilirim. Ancak bunlara “Proje” denmez: Daha sonra etüt ve analiz edilerek uzmanlarınca tasarlandığında ancak “proje” mahiyeti kazanacaktır.

Buna karsın, genel konularla ilgili su anda yüzlerce hayalimi sıralayabilirim: Herhangi bir üniversitelinin kampüse bakıp kolayca eksikleri görüp öngöreceği gibi.
Örneğin:

• Üniversite Yönetişiminin Yeniden Yapılandırılması,
• Bölüm Odaklı Reform Paketleri,
• Sağlık ARGE Binası,
• Çok Katlı Yeraltı Otoparkı,
• Hasta Yakınları Konaklama Tesisi,
• Teknokent’in Reorganizasyonu,
• AKSU Tarım Teknokenti,
• Tasarım Merkezi,
• Merkezi Laboratuvar,
• Kongre Merkezi,
• İleri Turizm Uygulamaları Oteli – TURİZM ARGE Merkezi,
• Birimlerin Bina İhtiyaçlarının Acilen Giderilmesi,
• Akredite Bölümlerin Çoğaltılması,
• Üniversite-Bilim Müzesi,
• Çok amaçlı Sosyal Tesisler: Uydu Yemekhaneler,
• 9T Kafeler: (Teknokafe),
• Öğrenci Kulüpleri Etkinlik ve Gösteri Merkezi,
• Bilim, Sanat ve Spor Organizasyonları Destek Merkezi,
• Genç Bilim İnsanları Konutları: (Stüdyo Meskenler)
• Üniversite İç Ulaşım Sistemi,
• Sosyal Bilimler Bölgesi Kafeteryaları,
• Eğitim ve İnceleme Gezileri Reorganizasyonu,
• Teoloji Enstitüsü,
• Uluslararası ve Ulusal Bilim-Eğitim İlişkileri Geliştirme Ofisi,
• Emekli Bilim İnsanlarından Yararlanma Programı,
• Üniversite Personeli Çocukları için Kolej,
• Kariyer Planlama ve Mezun Takip Ofisi,
• Kent ve Sanat Dünyası İlişki Ofisi,
• Üniversite-Kent Karma Danışma Kurulu,
• Araştırma Hastanesinin Verimli Hale Getirilmesi,
• Döner Sermaye İşletmesi’nin Reorganizasyonla Aktive Edilmesi,
• Bilim Alanları Değerlendirme Kriterlerinin Adaletli Hale Getirilmesi,
• Enstitülerin Gerçek Anlamda Enstitülere Dönüştürülmesi,
• İnsan Kaynakları Aktif Envanteri,
• Öğrencilerimize Her Öğünde Yemek imkânı,
• Bilişim Yazılım ve Donanım Altyapısının Sürdürülebilir Çözüme Ulaştırılması,
• Beden Eğitimi ve Spor Okulumuzu ‘Türkiye Doğa Sporları Merkezi yapmak.
• Fen-Edebiyat Fakülte Laboratuvarları’nın Bilim ve Eğitim İçin Yeterli Hale Getirilmesi.